Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 12 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

Aprovació inicial projecte d'obres de millora de l'asfalt dels carreres Morera i Roure de la urbanització Castellar d'Índies

20 de desembre de 2019


Us informem que per Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2019, es va aprovar inicialment el Projecte d’obres de Millora de l’asfalt del carrers Morera i Roure de la Urbanització Castellar d’Índies d’aquest municipi (exp. 1323/2019), i resta obert període d’informació pública, per termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), als efectes d’examen de la documentació formativa de l’expedient aprovat, així com per la presentació d’al•legacions i suggeriments, si procedeixen.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades al C/Centre, núm. 27 perquè es formulin les al•legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines.

 

El que es fa públic d’acord amb el que estableix l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny (Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals). 

 

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219