Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
diumenge, 24 de gener

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr
Documentació adjunta
Imatges relacionades
coronavirus 2
coronavirus 2

Decret d'alcaldia en relació a les mesures econòmiques provisionals preses pel Coronavirus

19 de març de 2020


Atesa la situació excepcional originada pel Coronavirus i les indicacions que han fet la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol que ha comportat una important davallada de l’activitat econòmica i a l’espera que es concretin per part dels Governs Estatals i de la Generalitat, l’ajuntament vol expressa la voluntat de donar suport a l’economia local en la situació excepcional que està vivint l’economia general i en particular a Sant Cebrià de Vallalta, tant pel que fa als autònoms com a les famílies.

Es per això i en ús de les facultats que m’atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

HE RESOLT

Primer: Ajornar els terminis de pagament de tributs (impostos, taxes i preus públics) així com la resta de terminis administratius amb efectes tributaris, durant la vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma, a tot el territori de l’Estat, per la gestió de la situació de crisi sanitària pel COvid-19, de conformitat amb les directrius que s’acordin amb l’OAGTL, que es faran públiques.

Segon: Acordar la devolució, prèvia sol·licitud justificada de les autoliquidacions que s’hagin realitzat en aquells serveis municipals els quals s’hagi suspès la realització,

Tercer: Minorar les taxes d’aquelles activitats privades o serveis municipals que a causa de l’estat d’alarma decretat, hagin de romandre tancat, prèvia sol·licitud justificada

Quart: Prioritzar, en la mesura del possible, la tramitació dels pagaments als proveïdors de l’Ajuntament, per tal que no pateixin cap demora en els seus ingressos per aquest concepte.

Cinquè: Aquestes mesures s’aniran actualitzant en funció de la normativa i directrius que s’adoptin a nivell general, a mesura que la situació variï.

Sisè. L’Ajuntament donarà difusió a la població en general, i en especial dels col·lectius afectats, mitjançant publicació a les xarxes socials i altres mitjans de comunicació.


Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219