Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dilluns, 10 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

COMUNICACIÓ DES DE LA REGIDORIA D'HISENDA

21 de maig de 2009


Pla de Sanejament

Tal i com havíem anunciat en diferents ocasions, el resultat  de l’exercici pressupostari del 2008 ha estat negatiu. Malauradament les previsions fetes en octubre de l’any passat s’han vist confirmades, i les xifres provisionals del tancament de la comptabilitat de l’exercici pressupostari del 2008, ens indiquen un Romanent Líquid de Tresoreria (RLT) negatiu de prop de 500.000 €.

Cal tenir en compte que l’esmentada xifra correspon als resultats acumulats de tota l’història de l’Ajuntament i que tan sols la diferència entre les xifres pressupostades d’ingressos per conceptes derivats de la construcció (disminuïdes per prudència en el  25 % respecte a les obtingudes l’any 2007) : plusvàlues, impost de construccions i taxes per llicències urbanístiques i les realment obtingudes ens dóna una diferència aproximada de 350.000 €. La disminució d’ingressos derivada de la crisi econòmica és la veritable responsable dels  resultats negatius obtinguts. Els membres de l’Equip de Govern hem fet tot el possible durant el segon semestre del 2008, disminuint tot tipus de despeses però no ha estat suficient.

La previsió de resultats negatius ens va impossibilitar la confecció d’un pressupost per enguany i per tant ens va obligar a prorrogar el de l’any anterior. A partir d’ aquelles xifres hem fet, i continuarem fent modificacions pressupostàries per  quadrar les  xifres del 2009, tot i amb això, ens cal seguir en la línia de reducció dràstica de despeses.

D’acord amb la situació financera actual, hem estudiat les diferents opcions disponibles, totes elles abocades a un pla de sanejament.

Donat que la gran majoria  d’ajuntaments es troben en situació similar, el Govern Central ha aprovat el Real Decret-Llei 5/2009 de 24 d’abril amb mides urgents per facilitar a les Entitats Locals un pla de sanejament a sis anys,  que ens obliga a presentar -les davant el Ministeri d’Hisenda, en un termini màxim de tres mesos, per poder, posteriorment, concertar un préstec a retornar en un termini no superior a sis anys.

Com la Generalitat de Catalunya està acceptant, que prèvia la confecció i aprovació d’un pla de sanejament a tres anys, es pugui eixugar el Romanent Líquid de Tresoreria (RLT) negatiu del 2008, mitjançant la concertació d’una operació de préstec de fins a 12 anys, l’Equip de Govern ja ha sol•licitat la col•laboració de la Diputació de Barcelona, per la redacció de l’esmentat Pla de Sanejament a tres anys.

El millor és el compromís d’assessorament i ajut que ens prestaria la Diputació per la redacció d’aquest Pla de Sanejament, molt més avantatjós que el proposat per l’Estat Espanyol, la qual cosa ha sigut demanada per escrit pel  nostre Alcalde.

Ferran Reyero i Calvo
Regidor d’Hisenda

20/05/09

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219