Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dijous, 13 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PEL CURS 2009-2010

25 de maig de 2009


Qui se’n pot beneficiar?:

• Els nens/es empadronats al municipi de Sant Cebrià de Vallalta i,
• Que tinguin una renda familiar disponible per membre de la unitat familiar igual o inferior a 3.574,88€/ persona/any:  

(Ingressos nets de tota la unitat familiar del 2008 – Despesa d’habitatge del 2008)/Nombre total de persones de la unitat familiar = RENDA ANUAL DISPONIBLE PER PERSONA DE LA UNITAT FAMILIAR (Ha de ser igual o inferior a 3.574,88 €)

Que s’ha de fer per sol•licitar aquest ajut?
1. Demanar els impresos de la sol•licitud a la consergeria del CEIP El Pi Gros.
2. Presentar la sol•licitud degudament omplerta i signada pel pare, mare o tutor/a legal, fent constar que les dades aportades són certes. I adjuntar la documentació necessària per acreditar l’autenticitat de les dades a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.
Quina documentació cal aportar?
Les famílies hauran d’acreditar les dades recollides a la sol•licitud amb la documentació que s’especifica a continuació, a fi i efecte que es pugui verificar que les dades aportades són certes:
• Declaració d’ingressos de la unitat familiar complimentada.
• Fotocòpia de la declaració de renda 2008 o certificat negatiu conforme no s´ha de fer declaració i tots els documents adients per demostrar els ingressos percebuts l’any 2008 (nòmina, la percepció de PIRMI, subsidi d’atur no contributiu o pensió no contributiva (invalidesa o  jubilació), certificats de percepció d’hisenda, saldo mig bancari...).
• Famílies monoparentals: Algun document legal o una declaració jurada de l'interessat/da que acrediti la situació de viduïtat, separació, solteria...
• Persones disminuïdes: el certificat de disminució.
• Qualsevol altra documentació que calgui justificar.
Quan s’han de presentar?
El termini per a presentar les sol•licituds serà des del dilluns 25 de maig fins el divendres 19 de juny del 2009.

Per a qualsevol informació o dubte demanar hora amb l’educadora de Serveis Socials de l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Tel: 93 763 10 24

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219