Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dilluns, 10 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr
Documentació adjunta
Imatges relacionades
SESSIO DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIO DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

CONVOCATÒRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 24 D'OCTUBRE

23 d'octubre de 2013


De conformitat amb el que estableix l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R. D. 2568/1986 de 28 de novembre, es fa públic que per l’Alcaldia s’ha convocat el Ple de l’Ajuntament a sessió pública extraordinària a celebrar el dijous 24 d’octubre 2013 a les 19 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

1r PUNT. Revisió anual padró municipal d’habitants a 01/01/2013

2n PUNT. Modificació pressupostària 08/2013

3r PUNT. OOFF any 2014

Els canvis més importants que presenta l'equip de govern per la seva aprovació en Ple a les Ordenances Fiscals són:

- Reduir la taxa general mensual de l'escola bressol de 165 a 155 € i el menú en 1 €, fent un esforç per l'educació malgrat els incompliments de pagament anual de la Generalitat.

- Adequar els preus de les escombraries en els comerços en funció dels m2 per justícia tributària i a petició dels propis comerços.

les obres de manteniment i reforma fins a 2.500 € estaran pràcticament exemptes de pagament, sent imprescindible igualment fer la sol·licitud a l'Ajuntament. També les relacionades amb serveis socials i medi ambient gaudiran d'importants bonificacions.

- En general es manté la resta de taxes, en especial l'IBI, en tant que l'Estat ja ha comunicat que és impossible la reducció del tipus i també que fins el 2016 no farà revisions cadastrals.

A Sant Cebrià de Vallalta, 21 d’octubre de 2013. Més informació sobre aquest punt a https://www.stcebria.cat/pl3/id523/actualitat/noticies/l-ibi-a-sant-cebria-de-vallalta.htm

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219